e-hvtd v2.0 (9175)

凌晨 lăng thần
♦Buổi mai, sáng sớm. ◇Từ Xưởng : Nhập dạ phi thanh cảnh, Lăng thần tích tố quang , (Bạch lộ vi sương ).
♦☆Tương tự: phá hiểu , phất hiểu , lê minh .
♦★Tương phản: nhập dạ .