e-hvtd v2.0 (9175)

爭氣 tranh khí
♦Cố sức tiến lên, tranh thủ vinh diệu. ◇Thủy hử truyện : Na phụ nhân đạo: Đô thị nhĩ bất tranh khí, giáo ngoại nhân lai khi phụ ngã : , (Đệ nhị thập tứ hồi) Người đàn bà nói: Chỉ vì anh khiếp nhược không biết chen đua, để người ta đến đây lấn ép tôi.