e-hvtd v2.0 (9175)

下輩子 hạ bối tử
♦Kiếp sau. § Cũng nói là: lai thế , lai sinh . ◎Như: tưởng yếu tái độ tương phùng khủng phạ chỉ hữu đẳng hạ bối tử liễu muốn gặp gỡ nhau lần nữa sợ rằng chỉ còn cách đợi kiếp sau.