e-hvtd v2.0 (9175)

這回事 giá hồi sự
♦Chuyện này, sự tình, sự kiện. ◎Như: bất quản hữu một hữu giá hồi sự, tổng thị tiểu tâm nhất điểm bỉ giác hảo , không cần biết có chuyện này hay không, tốt hơn hết nên coi chừng cẩn thận một chút.