e-hvtd v2.0 (9175)

炮彈 pháo đạn
♦Đạn có thuốc nổ bắn đi bằng súng.