e-hvtd v2.0 (9175)

除夕 trừ tịch
♦Đêm 30 tháng 12 âm lịch. § Cũng gọi là trừ dạ , tuế trừ . ◇Lưu Khắc Trang : Trừ tịch âm hàn phạ quyển liêm, Vũ thanh đoạn tục hạ sơ diêm , (Trừ tịch ).