e-hvtd v2.0 (9175)

窮則變, 變則通 cùng tắc biến, biến tắc thông
♦◇Dịch Kinh : Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu , , (Hệ từ hạ ) Đạo Dịch: Sự vật phát triển tới cực điểm, khi cùng tận, thì tất phải biến hóa, sau khi biến hóa liền thông đạt, nhờ thông đạt mà được dài lâu.