e-hvtd v2.0 (9175)

震古鑠今 chấn cổ thước kim
♦Vang động thời xưa, chói lọi đời nay. Hình dung sự nghiệp hoặc công tích vĩ đại.