e-hvtd v2.0 (9175)

巴結 ba kết
♦Xu phụ, phụng thừa. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Ba kết thượng ti, hảo mưu thăng chuyển , (Đệ nhất hồi) Xu phụ cấp trên, mưu cầu thăng quan tiến chức.
♦Gắng gượng. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhược thuyết nhất nhị bách, nô tài hoàn khả ba kết; giá ngũ lục bách, nô tài nhất thì na lí bạn đắc lai , ; , (Đệ lục thập tứ hồi) Nếu một hai trăm con có thể gắng gượng được, chứ những năm sáu trăm thì con lấy đâu ra.
♦Nỗ lực, gắng sức. ◇Lưu Đình Tín : Đốc đốc mịch mịch chung tuế ba kết, Cô cô lánh lánh triệt dạ tư ta , (Tưởng nhân sanh khúc ) Lẩn quẩn loanh quanh cả năm quần quật, Một thân một mình suốt đêm than thở.