e-hvtd v2.0 (9175)

打伙 đả hỏa
♦Người đi đường nghỉ dọc đường nấu ăn hoặc ăn cơm. § Cũng viết là đả hỏa , đả khỏa .
♦Họp bạn, kết bạn. § Cũng viết là đả khỏa .