e-hvtd v2.0 (9175)

女牆 nữ tường
♦Tường thấp, ngày xưa xây trên thành, mặt tường lồi lõm, khoét lỗ để bắn, dùng để bảo vệ thành. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Chỉ kiến nữ tường biên hư sóc tinh kì, vô nhân thủ hộ , (Đệ ngũ thập nhất hồi) Chỉ thấy trên mặt thành cắm cờ quạt, không ai canh giữ.
♦Tường thấp xây quanh sân, nhà.