e-hvtd v2.0 (9175)

費心 phí tâm
♦Tổn hao tâm lực.
♦Bỏ công, có lòng giúp (tiếng khách sáo, lễ phép). ◇Hồng Lâu Mộng : Đa tạ đại gia phí tâm thể lượng (Đệ thập lục hồi) Cảm ơn ông anh có lòng bỏ công thể tất.