e-hvtd v2.0 (9175)

混凝土 hỗn ngưng thổ
♦Bê-tông (cát, xi-măng, sỏi trộn lẫn làm chất liệu xây cất). ☆Tương tự: tam hợp thổ , tam hòa thổ .