e-hvtd v2.0 (9175)

氣性 khí tính
♦Tính tình.
♦Bẩm tính, khí chất.