e-hvtd v2.0 (9175)

打混 đả hỗn
♦Làm việc cẩu thả, qua loa.
♦Lộn xộn, không rõ ràng. ◎Như: giảng thoại thường thường đả hỗn, nhân môn ngận nan liễu giải tha thuyết ta thập ma , giảng giải thường thường lộn xộn lôi thôi, người ta khó mà hiểu nổi ông ta nói năng cái gì.