e-hvtd v2.0 (9175)

噁心 ố tâm
♦Buồn nôn. ◇Lão tàn du kí : Dương thiên khí, ngũ lục xích ngoại, tựu giáo nhân tác ố tâm , , (Đệ tứ hồi) Mùi cừu, ngoài năm sáu thước, vẫn còn khiến người ta phải buồn nôn.
♦Gớm ghiếc, tởm lợm.