e-hvtd v2.0 (9175)

更闌 canh lan
♦Đêm khuya. ◇Liêu trai chí dị : Cánh tịch vô nhất nhân, canh lan, Tiểu Tạ thủy chí , , (Tiểu Tạ ) Cả buổi không thấy ai, (mãi) đêm khuya, Tiểu Tạ mới đến.