e-hvtd v2.0 (9175)

困窮 khốn cùng
♦Khốn khổ bần cùng. ◇Nho lâm ngoại sử : Ngộ trước xá hạ khốn cùng đích thân thích bằng hữu, Lâu lão bá tiện cực lực tương trợ , 便 (Đệ tam thập nhất hồi) Gặp bạn bè thân thích trong cảnh khốn cùng, Lâu lão bá đều hết sức giúp đỡ.
♦Khó khăn gian nguy.