e-hvtd v2.0 (9175)

墾闢 khẩn tịch
♦Mở mang đất đai để trồng trọt. § Cũng viết là . ◇Khổng Tùng Tử : Thổ địa khẩn tịch, dưỡng lão tôn hiền , (Tuần thú ).