e-hvtd v2.0 (9175)

嚮晨 hướng thần
♦Trời gần sáng. ◇Kim sử : Hướng thần áp địch, đột kích chi , (Tương truyện ).