e-hvtd v2.0 (9175)

婚禮 hôn lễ
♦Lễ cưới, nghi thức kết hôn. § Cũng viết là . ◎Như: tha môn đích hôn lễ kí giản đan hựu long trọng .