e-hvtd v2.0 (9175)

回春 hồi xuân
♦Mùa đông hết, mùa xuân trở lại. ◇Tô Thức : Tường đầu hồng hạnh ám như khuynh, hạm nội quần phương nha vị thổ, tảo dĩ hồi xuân , , (Lãng đào sa , Tạc nhật xuất đông thành từ ) Đầu tường hồng hạnh tối nghiêng nghiêng, dưới ván hiên bụi cỏ thơm mầm chưa nhú, mùa xuân đã về.
♦Mạnh khỏe trở lại. ◎Như: diệu thủ hồi xuân tay thần bệnh khỏi.