e-hvtd v2.0 (9175)

回想 hồi tưởng
♦Nhớ lại. ◇Hồng Lâu Mộng : Thử thì tự kỉ hồi tưởng đương sơ tại Đại Hoang san trung, Thanh Canh phong hạ, na đẳng thê lương tịch mịch , , (Đệ thập bát hồi) Lúc đó nhớ lại thời còn ở tại núi Đại Hoang, dưới ngọn Thanh Canh, sao mà hiu quạnh vắng lặng vậy. ☆Tương tự: hồi ức , kí ức , truy niệm , truy tư , truy ức.