e-hvtd v2.0 (9175)

回心 hồi tâm
♦Làm điều lỗi rồi lòng sinh hối quá.
♦Thay đổi tâm ý. ◇Ngũ đại sử bình thoại : Nâm nhược hồi tâm sự Đường, quân thần nghĩa đồng nhất gia , (Đường sử , quyển hạ) Nếu như ngươi đổi ý thờ Đường, vua tôi cùng một nhà. ☆Tương tự: chuyển ý .