e-hvtd v2.0 (9175)

回鄉 hồi hương
♦Trở về làng cũ, quê cũ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Phụ thi tại bỉ, an đắc hồi hương , (Đệ thất hồi) Xác thân phụ ta còn ở bên kia (bên địch), làm thế nào mang về quê hương được. ☆Tương tự: hồi tịch , hoàn hương , toàn lí .