e-hvtd v2.0 (9175)

回教 hồi giáo
♦Tôn giáo do Mục-hãn-mặc-đức (Mohammed) sáng lập, thờ thần A-lạp (Allah), coi như vị chủ tể độc nhất của vũ trụ. § Cũng gọi là Thanh chân giáo , Y-tư-lan giáo .