e-hvtd v2.0 (9175)

學習 học tập
♦Học hỏi, nghiên cứu. ◇Hồng Lâu Mộng : Như kim yếu thành nhân lập sự, học tập trứ mãi mại, hựu bất chuẩn ngã liễu! , , (Đệ tứ thập bát hồi) Bây giờ con muốn nên người lập nghiệp, học buôn học bán, mẹ lại không cho con đi à!
♦Bắt chước, theo gương. ◎Như: ngã môn ưng học tập Nhạc Phi tinh trung báo quốc đích tinh thần .
♦Theo học, thụ giáo. ◎Như: ngã tại Vương lão sư môn hạ học tập .