e-hvtd v2.0 (9175)

家嫂 gia tẩu
♦Tiếng xưng chị dâu mình đối với người khác.