e-hvtd v2.0 (9175)

嘉禮 gia lễ
♦Vốn nghĩa là khánh lễ, yến tiệc, quan hôn.
♦Thường chỉ lễ cưới. ◇Liêu trai chí dị : Bất tri kim tịch gia lễ, tàm vô dĩ hạ , (Hồ giá nữ ) Không biết đêm nay có hỉ sự, thẹn không có gì làm lễ mừng.