e-hvtd v2.0 (9175)

唯諾 dụy nặc
♦Trả lời, ứng đáp.
♦Thuận theo, không trái nghịch.