e-hvtd v2.0 (9175)

容量 dung lượng
♦Sức chứa.
♦Số lượng dung nạp được. ◎Như: điện dong lượng .