e-hvtd v2.0 (9175)

單薄 đơn bạc, đan bạc
♦Mỏng (nói về quần áo). ◇Hồng Lâu Mộng : Xuyên giá dạng đan bạc, hoàn tại phong khẩu lí tọa trứ 穿, (Đệ ngũ thập thất hồi) Mặc áo phong phanh thế này, lại ngồi ở trước gió.
♦Thân thể yếu đuối. ◇Hồng Lâu Mộng : Khán tha đích mô dạng nhi giá bàn đan bạc, tâm lí na lí hoàn các đích trụ ngao tiên , ? (Đệ tam thập hồi) Nhìn dáng dấp cô ta mỏng mảnh yếu ớt như thế, thì trong lòng làm sao chịu được những sự dằn vặt ấy.
♦Ít ỏi, đơn sơ. ◇Tế tòng tổ đệ bí thư thiếu giám văn : Hữu tửu tại trản, hữu nhục tại bàn, hồn hề kì lai, hâm thử đan bạc , , , Có rượu trong chén, có thịt trên mâm, hồn ơi có lại, xin hưởng (chút rượu thịt) đơn sơ này.