e-hvtd v2.0 (9175)

定量 định lượng
♦Số lượng đã quy định.
♦Ấn định số lượng là bao nhiêu.