e-hvtd v2.0 (9175)

大規模 đại quy mô
♦Phạm vi lớn, bề thế rộng lớn, cuộc diện lớn. ◎Như: đại quy mô đích quân sự diễn tập .