e-hvtd v2.0 (9175)

不打緊 bất đả khẩn
♦Không quan hệ, không sao, không đáng. ☆Tương tự: bất đả khan , bất đại khẩn , bất chí khẩn .