e-hvtd v2.0 (9175)

半身不遂 bán thân bất toại
♦Nửa người không cử động được như ý muốn, tức tê liệt nửa người. ☆Tương tự: thiên phế bất nhân , thiên phong , thiên than , thiên cổ .