e-hvtd v2.0 (9175)

召回 triệu hồi
♦Phái về, gọi trở về. ◎Như: thánh chỉ triệu hồi chỉ dụ của vua cho phái về.