e-hvtd v2.0 (9175)

前人 tiền nhân
♦Người đời trước. ◇Ban Cố : Thần cố tài hủ, bất cập tiền nhân , (Điển dẫn ) Hạ thần Ban Cố tài năng kém cỏi, không bằng tiền nhân.
♦☆Tương tự: cổ nhân .
♦★Tương phản: hậu nhân .