e-hvtd v2.0 (9175)

空弮 không khuyên
♦Cung không có tên. ◇Hán Thư : Trương không khuyên, mạo bạch nhận, bắc thủ tranh tử địch , , (Quyển lục thập nhị, Tư Mã Thiên truyện ) Giương cây cung hết tên để chống với lưỡi gươm trắng, hướng về phương bắc, tranh nhau chết với quân địch.