e-hvtd v2.0 (9175)

噴薄 phún bạc
♦Vọt lên, bắn tung. ◎Như: hải đào phún bạc sóng biển tung trào.