e-hvtd v2.0 (9175)

半圓規 bán viên quy
♦Đồ đo giác độ, hình nửa vòng tròn khắc 180° (tiếng Pháp: rapporteur).