e-hvtd v2.0 (9175)

北郊 bắc giao
♦Khu ngoài thành phía bắc.
♦Lễ tế đất, do nhà vua đứng tế.