e-hvtd v2.0 (9175)

吳越 ngô việt
♦Nước Ngô và nước Việt hợp xưng, thời Xuân Thu.
♦Nước Ngô và nước Việt đánh nhau, oán thù thâm sâu, vì thế Ngô Việt dùng nói ví là cừu địch. ◇Tây sương kí chư cung điệu 西調: Đương sơ chỉ vọng tố phu thê, thùy tri biến thành Ngô Việt , (Quyển tứ) Ban đầu chỉ mong làm vợ chồng, ai ngờ nay biến thành cừu địch.
♦Chỉ đất cũ của Ngô Việt thời Xuân Thu (thuộc Chiết Giang và Giang Tô ngày nay).
♦Tên triều đại thời Ngũ đại Trung Quốc (Tây lịch 907-978), nay ở vào khoảng các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô và Phúc Kiến.