e-hvtd v2.0 (9175)

口試 khẩu thí
♦Phương pháp khảo thí dùng cách hỏi và đáp (vấn đáp ) để khảo sát kiến thức, năng lực của thí sinh. ☆Tương tự: diện thí . ★Tương phản: bút thí .