e-hvtd v2.0 (9175)

口辯 khẩu biện
♦Tài ăn nói biện luận.