e-hvtd v2.0 (9175)

和約 hòa ước
♦Những điều ước ký kết giữa những nước tham dự hội thảo chấm dứt chiến tranh. ★Tương phản: chiến thư .