e-hvtd v2.0 (9175)

同輩 đồng bối
♦Cùng lứa, cùng vai vế. ★Tương phản: tiền bối .