e-hvtd v2.0 (9175)

初弦 sơ huyền
♦Vành cung (mặt trăng) lúc đầu tháng, chỉ khoảng thời gian thượng tuần của tháng âm lịch. ◇Đỗ Phủ : Vân yểm sơ huyền nguyệt, Hương truyền tiểu thụ hoa , (Khiển ý ).