e-hvtd v2.0 (9175)

初冬 sơ đông
♦Lúc bắt đầu mùa đông, tức tháng 10 âm lịch.