e-hvtd v2.0 (9175)

初度 sơ độ
♦Lúc bắt đầu.
♦Lúc sơ sinh.
♦Lần thứ nhất.
♦Sinh nhật. ◇Liêu trai chí dị : Hội ảo sơ độ, nhân tòng kì tử tế hành vãng vi thọ , 婿 (Liên Hương ) Gặp dịp sinh nhật bà lão, (chàng) theo rể của bà đến chúc thọ.